Đăng Nhập 
 Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ liên hệ Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 139 - đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long.
Điện thoại : 02703.863556                      Fax: 02703.863558
 Di động      Ông Mai Thiện Tính (Phó chủ tịch)            0903.039201 
Tài khoản :110 000 015 856 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long