Đăng Nhập 
 Ban Thường trực Hội
Ông Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch danh dự 
Lê Thanh Xuân
Chủ tịch Hội
 
  Bà Nguyễn Ngọc Truyền
PCT thường trực
 

  Đào Thị Biểu - PCT Hội

 
Ông Mai Thiện Tính
PCT Hội
 
Ths Bùi Văn Lượm
PCT Hội

 

 

Ông Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch danh dự 
Lê Thanh Xuân
Chủ tịch Hội
 
  Bà Nguyễn Ngọc Truyền
PCT thường trực
 

  Đào Thị Biểu - PCT Hội

 
Ông Mai Thiện Tính
PCT Hội
 
Ths Bùi Văn Lượm
PCT Hội

 

 

 Giới thiệu về Hội
 
 Giới thiệu về Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo
tỉnh Vĩnh Long
Sau đại hội nhiệm kỳ II (2017-2022), Hội chính thức đổi tên thành Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long (Hội). Hội là một tổ chức xã hội từ thiện bao gồm những người có lòng nhân ái, hảo tâm, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, những người bất hạnh trong tỉnh vượt qua bệnh tật khó khăn để có cuộc sống tốt hơn.
Hội được thành lập theo quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Ban Thường trực chuyên trách với 3 thành viên, Hội được Văn phòng Tỉnh ủy cho mượn trụ sở Báo Vĩnh Long cũ để sửa chữa sử dụng làm trụ sở hoạt động.
- Trụ sở Văn phòng Tỉnh Hội số 139 đường Lê Thái Tổ, Phường 2, TPVL, Vĩnh Long
- Có 2 cơ sở Bếp ăn miễn phí trực thuộc tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Long và BV Lao - phổi & Tâm thần. 2 Bếp cung cấp cơm cháo nước đun sôi cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại 2 bệnh viện trên.
Cấp huyện, thị, thành phố: 8 huyện, thị, thành phố và 109 chi hội cơ sở của các xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội.
 
 Địa chỉ liên hệ:
  Địa chỉ trụ sở Hội  [ Xem ảnh trụ sở ]
Số 139 đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.
ĐT: 0270.3863556                       Fax: 0270.3863558
            Website: www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ Bếp ăn miễn phí BV ĐK Vĩnh Long [Tổ cơm cháo ]
Số 301 đường Trần Phú  - Phường 4 - TP Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.
  Địa chỉ  Bếp ăn miễn phí BV ĐK Lao- Phổi & Tâm Thần [Tổ cơm cháo ]
Ấp Hưng Quới - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long
 

 

 
 Giới thiệu về Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo
tỉnh Vĩnh Long
Sau đại hội nhiệm kỳ II (2017-2022), Hội chính thức đổi tên thành Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long (Hội). Hội là một tổ chức xã hội từ thiện bao gồm những người có lòng nhân ái, hảo tâm, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, những người bất hạnh trong tỉnh vượt qua bệnh tật khó khăn để có cuộc sống tốt hơn.
Hội được thành lập theo quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Ban Thường trực chuyên trách với 3 thành viên, Hội được Văn phòng Tỉnh ủy cho mượn trụ sở Báo Vĩnh Long cũ để sửa chữa sử dụng làm trụ sở hoạt động.
- Trụ sở Văn phòng Tỉnh Hội số 139 đường Lê Thái Tổ, Phường 2, TPVL, Vĩnh Long
- Có 2 cơ sở Bếp ăn miễn phí trực thuộc tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Long và BV Lao - phổi & Tâm thần. 2 Bếp cung cấp cơm cháo nước đun sôi cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại 2 bệnh viện trên.
Cấp huyện, thị, thành phố: 8 huyện, thị, thành phố và 109 chi hội cơ sở của các xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội.
 
 Địa chỉ liên hệ:
  Địa chỉ trụ sở Hội  [ Xem ảnh trụ sở ]
Số 139 đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.
ĐT: 0270.3863556                       Fax: 0270.3863558
            Website: www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ Bếp ăn miễn phí BV ĐK Vĩnh Long [Tổ cơm cháo ]
Số 301 đường Trần Phú  - Phường 4 - TP Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.
  Địa chỉ  Bếp ăn miễn phí BV ĐK Lao- Phổi & Tâm Thần [Tổ cơm cháo ]
Ấp Hưng Quới - xã Thanh Đức - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long