Đăng Nhập 
 Các chương trình mục tiêu:
  Các chương trình mục tiêu:

1 - CT  đem lại ánh sáng cho người mù nghèo 

2 - CT trợ giúp phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 

3 - CT hỗ trợ xây công trình vệ sinh tự hoại trong nhà cho NKT

4 - CT kéo nước sạch về đến nhà cho NKT

5 - Chương trình cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

6 - CT cấp cơm, cháo, nước miễn phí cho bệnh nghèo đang nằm viện
 

 

 

  Các chương trình mục tiêu:

1 - CT  đem lại ánh sáng cho người mù nghèo 

2 - CT trợ giúp phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh 

3 - CT hỗ trợ xây công trình vệ sinh tự hoại trong nhà cho NKT

4 - CT kéo nước sạch về đến nhà cho NKT

5 - Chương trình cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

6 - CT cấp cơm, cháo, nước miễn phí cho bệnh nghèo đang nằm viện